SPONZORI ,DARCOVIA, 2%, Dokumenty  

 •    Vážení členovia a priaznivci Slovenskej asociácie Bandy, skrátený názov SAB, o. z.
 •            Ďakujeme Vám, že ste Slovenskej Asociácii Bandy, občianske združenie, v predchádzajúcom roku prispeli 2% zo svojich daní. Aj vďaka Vám sme mohli realizovať  športovo-telovýchovné aktivity detí, mládeže, dospelých a športu pre všetkých. V priebehu týchto dní a týždňov sa môžete opäť rozhodnúť o použití  svojich 2% Vami zaplatenej dane.  Slovenská Asociácia Bandy, skrátený názov SAB, občianske združenie  môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu Bandy, Rinkbandy a športových aktivít detí, mládeže. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojich 2% už zaplatenej dane pre     NÁS. 
 • Ak sa rozhodnete podporiť nás  je potrebné vykonať nasledovné:

Postup pre zamestnancov

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2021.

 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane.pdf. POZOR zmena v riadku 13!

 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.

 4. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021.

Postup pre fyzické osoby

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.

 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

 • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

 • V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Ako využívame 2 % z dane:
2 % z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať a pružne reagovať na potreby detí a mládeže. Napríklad nám umožňujú ihneď použiť finančné prostriedky na nákup športových pomôcok pre deti a trénerov nevyhnutných na zabezpečenie kvalitného tréningového procesu, úhradu nákladov na nájom ľadovej plochy, úhradu poplatkov za účasť na detských a mládežnických športových podujatiach........


Potrebné tlačivá na poukázanie 2% dane :