SPONZORI ,DARCOVIA, 2%, Dokumenty  

                 PODPORTE    NÁS    2%    Z DANÍ

                                                Vážení členovia a priaznivci Slovenskej asociácie Bandy, SAB Trenčianske Teplice

     Ďakujeme Vám, že ste nám v predchádzajúcom roku prispeli 2% zo svojich daní Slovenskej asociácii Bandy. Skrátený názov SAB I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy športovo-telovýchovné aktivity detí, mládeže, dospelých a športu pre všetkých.V priebehu týchto týždňov, dní, sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%) Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.Občianske združenie Slovenská asociácia Bandy, skrátený názov SAB v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% (3%) a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% (3%) už zaplatenej dane pre Slovenskú asociáciu Bandy, skrátený názov SAB.Ak sa nás rozhodnete podporiť uvedenými 2% (3%) je potrebné vykonať:

A) Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "POTVRDENIE o zaplatení dane". Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť "VYHLÁSENIE" o poukázaní sumy pre Slovenskú asociáciu Bandy, skrátený názov SAB podľa predtlače (príloha). Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" a "Potvrdenie" doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolonku "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" podľa údajov Slovenskej asociácie Bandy, skrátený názov SAB a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31. marca 2021.

                                                                   Všetkým, ktorí sa rozhodli nás podporiť

                                                                             Ď A K U J E M E .

S úctou

Lukáš VEPY, Predseda SAB

Tlačivá pre 2% : 

A) Vyplnené a podpísané tlačivá č.1 a č.2 nám zašlite do 15.04.2021 a my ich odovzdáme za Vás do 30.04.2021 na daňovom úrade. 

B) Vyplnené a podpísané tlačivá č.1 a č.2 odovzdajte do 30.04.2021