RBL  2020/2021

ŠK NASE Trenčianske Teplice
ŠK NASE Trenčianske Teplice
ŠK Rytieri Bandy Senica
ŠK Rytieri Bandy Senica

https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Slovak-Bandy-642621149275457/

ŠK Bandy Hokej Skalica
ŠK Bandy Hokej Skalica
ŠK Bandy Hokej Bratislava
ŠK Bandy Hokej Bratislava

RBL 2020 - 2021 - mládež

Súťaže boli kvôli situácii COVOD - 19 boli Z R U Š E N É !