Budujeme  spolu  BANDY  komunitu                                                                                                                s Vašimi  2%  z  dane.                                                                                                                        Podporte  aj  Vy  naše   aktivity.                                                                                                                                                     Ďakujeme

BANDY TRÉNINGY PRE DOSPELÝCH

BANDY TRAINING FOR ADULTS

                                                 

ZÁKLADY KORČUĽOVANIA DETÍ
SKATING DRILLS FOR children

ZÁKLADY KORČUĽOVANIA DOSPELÍ

SKATING DRILLS FOR


BANDY TRÉNINGY PRE BRANKÁROV

BANDY TRAINING FOR GOALIES

CELOROČNÉ VÍKENDY  A  PRÁZDNINOVÉ KEMPY PRE  DETI A MLÁDEŽ

THE WHOLE YEAR WEEKENDS A HOLIDAY CAMPS FOR CHILDREN A YOUTH

Poriadame a pozývame Vás na športové zdokonaľovacie tréningy pre hráčov Bandy hokeja pod vedenim tímu -

NASE the hockey agency, partnera NHL .


VYTVORENIE VLASTNÉHO KLUBU RINK BANDY LIGY

CREATING YOUR CLUB RINK BANDY LEAGUES

ŠANCE REPREZENTOVAŤ SLOVENSKO 

                                      NA MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH A 

                                                        MAJSTROVSTVÁCH SVETA

                                                                                                                           CHANCE REPRESENT SLOVAKIA
                                                                                                                     ON THE INTERNATIONAL CONTEST
                                                                                                                                     A CHAMPIONSHIP WORLD


   Ako vstúpiť do radov Slovenskej asociácie Bandy, skrátený názov SAB

     Členmi v zmysle stanov Občianskeho združenia Slovenskej asociácie Bandy skrátený názov SAB čl. III bod 3.1. sa môže stať každá súkromná a právnická osoba, ktorá má záujem podporovať prácu občianskeho združenia Slovenská asociácia Bandy skrátený názov SAB.

1. Pri registrácii za člena fyzickej osoby alebo právnickej osoby je potrebné postupovať nasledovne:

- Vyplniť a zaslať na SAB Vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

- Následne vyplniť žiadosť na Portáli pre registráciu fyzických osôb alebo právnických osôb a zašle na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý žiadosť zaregistruje alebo zamietne.

- V prípade zaregistrovania žiadosti SAB zašle fyzickej Prihlášku za člena SAB na vyplnenie, právnickej osobe zašle Registračný formulár pre členstvo právnických osôb v SAB na vyplnenie.

Po vyplnení a následnom doručení na slovakbandy@gmail.com. pracovník SAB vykoná zápis o registrácii osoby alebo právnickej osoby(organizácie) v registri SAB vedeného na portáli Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu.

- V prípade nezaregistrovania žiadosti fyzická alebo právnická osoba sa nestáva členom Slovenskej asociácie Bandy skrátený názov SAB.