Budujeme  spolu    BANDY  komunitu                                                                                                                                      s Vašimi  2%  z  dane.                                                                                                            Podporte  aj  Vy  naše   aktivity.                                                                                                                                                             Ďakujeme

BANDY TRÉNINGY PRE DOSPELÝCH

BANDY TRAINING FOR ADULTS

                                                 ZÁKLADY KORČUĽOVANIA DETÍ
                                                     SKATING DRILLS FOR children

ZÁKLADY KORČUĽOVANIA DOSPELÍ

SKATING DRILLS FOR

- adults

ŠANCE REPREZENTOVAŤ SLOVENSKO NA MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH A MAJSTROVSTVÁCH SVETA

CHANCE REPRESENT SLOVAKIA
ON THE INTERNATIONAL CONTEST
A CHAMPIONSHIP WORLD

BANDY TRÉNINGY PRE BRANKÁROV

BANDY TRAINING FOR GOALIES

VÝBEROVÉ REPREZENTAČNÉ KEMPY PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH s následným umiestňovaním hráčov do zahraničných klubov

SELECTION REPRESENTATION CAMPS
FOR YOUTH A ADULTS

CELOROČNÉ VÍKENDY  A              PRÁZDNINOVÉ KEMPY                   PRE DETI A MLÁDEŽ

THE WHOLE YEAR WEEKENDS A HOLIDAY CAMPS FOR CHILDREN A YOUTH

Poriadame a pozývame Vás na športové zdokonaľovacie tréningy pre hráčov a hráčky hokeja pod vedenim tímu NASE the hockey agency,partnera NHL .


VYTVORENIE VLASTNÉHO KLUBU RINK BANDY LIGY

CREATING YOUR CLUB RINK BANDY LEAGUES

Ako vstúpiť do radov Slovenskej asociácie Bandy, skrátený názov SAB

     Členmi v zmysle stanov Občianskeho združenia Slovenskej asociácie Bandy skrátený názov SAB čl. III bod 3.1. sa môže stať každá súkromná a právnická osoba, ktorá má záujem podporovať prácu občianskeho združenia Slovenská asociácia Bandy skrátený názov SAB.

1. Pri registrácii za člena fyzickej osoby alebo právnickej osoby je potrebné postupovať nasledovne:

- Vyplniť a zaslať na SAB Vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

- Následne vyplniť žiadosť na Portáli pre registráciu fyzických osôb alebo právnických osôb a zašle na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý žiadosť zaregistruje alebo zamietne.

- V prípade zaregistrovania žiadosti SAB zašle fyzickej Prihlášku za člena SAB na vyplnenie, právnickej osobe zašle Registračný formulár pre členstvo právnických osôb v SAB na vyplnenie.

Po vyplnení a následnom doručení na slovakbandy@gmail.com. pracovník SAB vykoná zápis o registrácii osoby alebo právnickej osoby(organizácie) v registri SAB vedeného na portáli Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu.

- V prípade nezaregistrovania žiadosti fyzická alebo právnická osoba sa nestáva členom Slovenskej asociácie Bandy skrátený názov SAB.