R I N K    B A N D Y

                             2017

         MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                    NYMBURK - ČESKÁ REPUBLIKA  

                                             

                                                                  


               2018

          MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                KRÁSNO NAD KYSUCOU - SLOVENSKO  

                                                                2019

MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ
 SENICA - SLOVENSKO 


           Majstrovstvá Európy v Rink Bandy hokeji rok 2020

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2020 NA SLOVENSKU!

Majstrovstvá Európy v Rinkbandy sa doteraz organizovali päťkrát. Teraz sa na Slovensku koná 6. šampionát v roku 2020. Presný dátum a miesto budú oznámené v najbližšom čase, no v pláne je usporiadať turnaj už túto jeseň. Ak sa neskôr rozhodne o odložení turnaja kvôli situácii COVID-19, turnaj sa odohrá v marci alebo apríli 2021.

Turnaj je považovaný za Majstrovstvá Európy v Rinkbandy 2020.

Za usporiadanie 6. majstrovstiev Európy v Rinkbandy 2020 bude zodpovedná Federácia International Bandy a Slovenská asociácia bandy.

https://www.worldbandy.com/2020/06/30/6763/ 

Majstrovstvá Európy boli kvôli situácii COVID - 19        Z  R  U  Š  E  N  É  !   

Základné pravidlá rinkbandy


• Rink bandy je varianta bandy, ktorá sa hrá na hokejových štadiónoch. Rink bandy je neoddeliteľnou súčasťou FIB . Federácia umožňuje krajinám, ktoré z technických dôvodov dnes nemôžu počas sezóny hrať na vonkajších ľadových plochách, plnohodnotnú účasť na medzinárodných bandy - turnajoch v prípade kvalifikácie i účasť na MS v bandy.

Hracia doba : 2 x 45minút

Prestávka: 20minút

Ľadová plocha: klasická hokejová hala

Bránka: klasická hokejová

Mužstvo: 2 x 6 hráčov

( 5 hráčov,

1 brankár )

špeciálna gumová loptička 

špeciálna hokejka