R I N K    B A N D Y

                             2017

         MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                    NYMBURK - ČESKÁ REPUBLIKA  

                                             

                                                                  


               2018

          MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                KRÁSNO NAD KYSUCOU - SLOVENSKO  

                                                                2019

MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ
 SENICA - SLOVENSKO 


Základné pravidlá rinkbandy


• Rink bandy je varianta bandy, ktorá sa hrá na hokejových štadiónoch. Rink bandy je neoddeliteľnou súčasťou FIB . Federácia umožňuje krajinám, ktoré z technických dôvodov dnes nemôžu počas sezóny hrať na vonkajších ľadových plochách, plnohodnotnú účasť na medzinárodných bandy - turnajoch v prípade kvalifikácie i účasť na MS v bandy.

Hracia doba : 2 x 45minút

Prestávka: 20minút

Ľadová plocha: klasická hokejová hala

Bránka: klasická hokejová

Mužstvo: 2 x 6 hráčov

( 5 hráčov,

1 brankár )

špeciálna gumová loptička 

špeciálna hokejka