R I N K    B A N D  Y

MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ 2017,

               NYMBURK - ČESKÁ REPUBLIKA


MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ 2018,

           KRÁSNO NAD KYSUCOU - SLOVENSKO


Základné pravidlá rinkbandy


• Rink bandy je varianta bandy, ktorá sa hrá na hokejových štadiónoch. Rink bandy je neoddeliteľnou súčasťou FIB . Federácia umožňuje krajinám, ktoré z technických dôvodov dnes nemôžu počas sezóny hrať na vonkajších ľadových plochách, plnohodnotnú účasť na medzinárodných bandy - turnajoch v prípade kvalifikácie i účasť na MS v bandy.

Hracia doba : 2 x 45minút

Prestávka: 20minút

Ľadová plocha: klasická hokejová hala

Bránka: klasická hokejová

Mužstvo: 2 x 6 hráčov

( 5 hráčov,

1 brankár )

špeciálna gumová loptička 

špeciálna hokejka