R I N K    B A N D Y

                             2017

         MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                    NYMBURK - ČESKÁ REPUBLIKA  

                                             

                                                                  


               2018

          MEDZINÁRODNÝ RINK BANDY OPEN TURNAJ

                KRÁSNO NAD KYSUCOU - SLOVENSKO  

                                                            2019

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V RINKBANDY
 SENICA - SLOVENSKO 


           Majstrovstvá Európy v Rink Bandy hokeji rok 2020

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2020 NA SLOVENSKU!

Majstrovstvá Európy v Rinkbandy sa doteraz organizovali päťkrát. Teraz sa na Slovensku koná 6. šampionát v roku 2020. Presný dátum a miesto budú oznámené v najbližšom čase, no v pláne je usporiadať turnaj už túto jeseň. Ak sa neskôr rozhodne o odložení turnaja kvôli situácii COVID-19, turnaj sa odohrá v marci alebo apríli 2021.

Turnaj je považovaný za Majstrovstvá Európy v Rinkbandy 2020.

Za usporiadanie 6. majstrovstiev Európy v Rinkbandy 2020 bude zodpovedná Federácia International Bandy a Slovenská asociácia bandy.

https://www.worldbandy.com/2020/06/30/6763/ 

Majstrovstvá Európy boli kvôli situácii COVID - 19        Z  R  U  Š  E  N  É  !   

                                                                                      2023

              6. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V RINKBANDY 
                                Bratislava - Petržalka

                                    od 25.8. - 27. 8. 2023

Zostava tímu Slovenska na 6.ročníku ME v rinkbandy 2023 Bratislava- Petržalka.

Roster of team Slovakia on 6th European championship in rinkbandy 2023 Bratislav- Petržalka.

Mužstvo: 

Matús Virág, Peter Beneš, Zdenko Sedlák, Marek Brejčák, Stanislav Opavský, Jonáš Stareček, Lukáš Krčmár, Miroslav Svrček, Peter Borák, Richard Přibáň. Tréner- Milan Sitar

Najlepši hráči 6. ročníka ME v rinkbandy 2023 Bratislava- Petržalka Best players of 6th European championship in rinkbandy 2023 Bratislava- Petržalka

Najlepší brankár- Best goalkeeper :                VIRÁG Matúš

Najlepši strelec- Best shooter:                         ISSALIYEV Rauan/ 18 goals

Najužitočnejš hráč- MVP of tournament:        ISSALIYEV Rauan 


Konečná tabuľka 6. ročníka ME v rinkbandy 2023 Bratislava- Petržalka.

Final standings of 6th european championship in rinkbandy 2023 Bratislava- Petržalka.

1. place KAZAKHSTAN /KAZ/

2. place SLOVAKIA /SVK/

3. place CZECH REPUBLIC /CZE/

4. place UKRAINE /UKR/

5. place HUNGARY /HUN/

6. place SWITZERLAND /SWI/

Základné pravidlá rinkbandy


• Rink bandy je varianta bandy, ktorá sa hrá na hokejových štadiónoch. Rink bandy je neoddeliteľnou súčasťou FIB . Federácia umožňuje krajinám, ktoré z technických dôvodov dnes nemôžu počas sezóny hrať na vonkajších ľadových plochách, plnohodnotnú účasť na medzinárodných bandy - turnajoch v prípade kvalifikácie i účasť na MS v bandy.

Hracia doba : 2 x 45minút

Prestávka: 20minút

Ľadová plocha: klasická hokejová hala

Bránka: klasická hokejová

Mužstvo: 2 x 6 hráčov

( 5 hráčov,

1 brankár )

špeciálna gumová loptička 

špeciálna hokejka