BANDÚRIK

Všetky deti a ich rodičov pozývame na detské bandy tréningy , ktoré organizujeme na zimných štadiónoch

v rámci Slovenska.

Termín sa dozviete vždy na facebook stránke :

                                        Slovak Bandy

PRE DETI A MLÁDEŽ máme pripravené hodiny a hodiny práce a odbornej prípravy, kde sa naučia disciplíne, práce

s druhými, stať sa dobrými spoluhráčmi,naučia sa zvládať sklamania, že je treba tvrdo na sebe pracovať, vytvárať si ciele a ich dosahovať, zažijú príležitosti, nové možnosti a

zistíte milí rodičia...že je to dobrá investícia do budúcna...