Slovenská asociácia Bandy
SAB

 B A N D Y

Tento nekontaktný šport, určený pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov i "vyslúžilých" hokejistov, prináša na Slovensko rodený Seničan - Lukáš Vepy zakladateľ a prezident Slovenskej asociácie Bandy - v spolupráci s otcom Ľudovítom Vepy .

KTO  JE  BANDY...

Slovenská asociácia bandy, skrátený názov SAB, so sídlom Gen. M. R. Štefánika 611/2 914 51 Trenčianske Teplice bola založená a zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako nezisková organizácia Stanovami Občianskeho združenia dňa 12. 05. 2017 pod číslom VVS900/90 - 51253 a bolo jej pridelené IČO 50897152. Bandy šport je uznaným športom a SAB je zapísaná a registrovaná v zozname športových organizácií SR

Zdá sa vám bandy hokej ako novinka?

"Nie je tomu tak. Ak sa pozrieme do minulosti, tak zistíme, že Slovensko patrilo v čase pred príchodom klasického hokeja z Kanady medzi krajiny, kde sa bandy hokej hral. Preto je v súčasnej dobe našou snahou vrátiť Slovensko späť na mapu krajín bandy,"

Lukáš Vepy

Našim zámerom je zvýšenie účasti obyvateľstva na pohybových a športových aktivitách bandy a tieto zabezpečovať prostredníctvom športových klubov na celoslovenskej, regionálnej a komunálnej úrovni. Chceme deti a mládež dotiahnuť na zimné štadióny, aby vykonávali aktivity zamerané na priaznivé účinky pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu pre aktívne využívania voľného času a zároveň zvýšenie počtu aktívnych členov bandy.

Ľudovít Vepy

Čo sa nám podarilo.


. Založenie SAB, o.z. - 2017

. Založenie klubu NASE, o.z. a   

  vytvorenie reprezentačného 

  družstva Slovenska - 2017

. Odohratie prvého medzištátneho 

  federálneho derby
  medzi Českom a Slovenskom po

  88.rokoch v Nymburku - 2017

. Prihláška a prijatie do FIB - 2017

. Účasť na Medzinárodnom turnaji

  rink bandy v Nymburku -

  4.miesto

. Účasť na Me v Nymburku  -

  2.miesto 2017

. Vyškolenie medzinárodného

  rozhodcu pre bandy

. Majstrovstvá sveta v Bandy ,

  Harbin China - 7.miesto,január 2018

. Slovenská reprezentácia na 

  medzinárodnom turnaji v rink-bandy 

  žiakov v ruskom Krasnogorsku -  

  3.miesto,marec 2018

. Účasť na ME v Krásne nad Kysucou-  

  Majstri Európy 2018

. Majstrovstvá sveta v Bandy 2019, 

  Švédsko , Vänersborg a Trollhättan

  8.miesto

. Prvá historická účasť slovenského 

  rozhodcu Jozefa Sojku na MS v 

  Bandy 2019 vo Vanersborgu a 

  Trollhattane.

. október 2019 prvý Slovák sa dostal do 

  prestížnej švédskej bandy- hokejovej 

  ligy

. Majstrovstvá sveta v Bandy 2020 ,

  Rusko , Irkuts 3.miesto                STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

S A B