Slovenská asociácia Bandy

SAB

FIB je aktívnym účastníkom globálneho boja proti dopingu v športe. FIB prijala Svetový antidopingový kódex riadený WADA a podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).Je nevyhnutné, aby všetci, ktorí sa starajú o bandy - hráči, tréneri, funkcionári a ďalšie podporné osoby -, boli informované o dopingových pravidlách a prispievali v Bandy bez dopingu. K tejto výzve sa v plnom rozsahu hlási aj Slovenská asociácia Bandy a všetci jej členovia:                                                                   https://www.worldbandy.com/anti-doping/

 B A N D Y

Tento nekontaktný šport, určený pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov i "vyslúžilých" hokejistov, prináša na Slovensko rodený Seničan - Lukáš Vepy zakladateľ a prezident Slovenskej asociácie Bandy - v spolupráci s otcom Ľudovítom Vepy .

KTO  JE  BANDY...

Slovenská asociácia bandy, skrátený názov SAB, so sídlom Gen. M. R. Štefánika 611/2 914 51 Trenčianske Teplice bola založená a zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako nezisková organizácia Stanovami Občianskeho združenia dňa 12. 05. 2017 pod číslom VVS900/90 - 51253 a bolo jej pridelené IČO 50897152. Bandy šport je uznaným športom a SAB je zapísaná a registrovaná v zozname športových organizácií SR

Zdá sa vám bandy hokej ako novinka?

"Nie je tomu tak. Ak sa pozrieme do minulosti, tak zistíme, že Slovensko patrilo v čase pred príchodom klasického hokeja z Kanady medzi krajiny, kde sa bandy hokej hral. Preto je v súčasnej dobe našou snahou vrátiť Slovensko späť na mapu krajín bandy,"

Lukáš Vepy

Našim zámerom je zvýšenie účasti obyvateľstva na pohybových a športových aktivitách formou športu bandy a jeho športových odvetví bandy hokej a rink bandy hokej. Cieľom je priviesť čo najväčší počet obyvateľov, mládeže a detí na športoviská do telocviční a v našom prípade na ľadové plochy zimných štadiónov. Chceme aby čo najviac ľudí, mládeže a  detí  športovalo. Pre nás je najdôležitejšie aby tieto aktivity mali priaznivý účinok pre zdravie/psychické i telesné/, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, a aby takýmto spôsobom  aktívne využívali voľný čas.  Výsledkom v konečnom dôsledku by malo byť  vybudovanie členskej základne športu BANDY a  počtu aktívnych členov v kluboch bandy v rámci celej Slovenskej republiky. 

Ľudovít Vepy

Čo sa nám podarilo.


Krasnogorsk 2018
Krasnogorsk 2018

. Založenie SAB, o.z. - 2017

. Založenie klubu NASE, o.z. a   

  vytvorenie reprezentačného 

  družstva Slovenska - 2017

. Odohratie prvého medzištátneho 

  federálneho derby
  medzi Českom a Slovenskom po

  88.rokoch v Nymburku - 2017

. Prihláška a prijatie do FIB - 2017

. Účasť na Medzinárodnom turnaji

  rink bandy v Nymburku -

  4.miesto

. Účasť na Me v Nymburku  -

  2.miesto 2017

. Vyškolenie medzinárodného

  rozhodcu pre bandy

. Majstrovstvá sveta v Bandy ,

  Harbin China - 7.miesto,január 2018

. Slovenská reprezentácia na 

  medzinárodnom turnaji v rink-bandy 

  žiakov v ruskom Krasnogorsku -  

  3.miesto,marec 2018

. Účasť na ME v Krásne nad Kysucou-  

  Majstri Európy 2018

Účasť na ME v Senici 2019 2. miesto

. Majstrovstvá sveta v Bandy 2019, 

  Švédsko , Vänersborg a Trollhättan

  8.miesto

. Prvá historická účasť slovenského 

  rozhodcu Jozefa Sojku na MS v 

  Bandy 2019 vo Vanersborgu a 

  Trollhattane.

. október 2019 prvý Slovák sa dostal do 

  prestížnej švédskej bandy- hokejovej 

  ligy

. Majstrovstvá sveta v Bandy 2020 ,

  Rusko , Irkuts 3.miestoStanovy Slovenskej asociácie Bandy, skrátený názov SAB