PRIHLÁŠKA   NA   VÝBEROVÝ HOKEJOVÝ   KEMP  2019

Prijali pozvanie na Výberový hokejový kemp 12 - 14.4. 2019